Supraśl nie jest przypadkową lokalizacją.

fot. Marta Żynel, "Baśniowy Supraśl"

Legenda dotycząca powstania miejscowości głosi, że dawno temu mnisi z Gródka zrobili drewniany krzyż, poszli z nim na brzeg rzeki Supraśl i puścili, by płynął z nurtem. Tam, gdzie się zatrzymał, wybudowano klasztor.

Przez kilka stuleci Supraśl funkcjonował jako przymonasterska osada, dopóki nie przybył tu słynny przemysłowiec Wilhelm Zachert, który przyczynił się do jego rozwoju. Sam wytyczał ulice i nadzorował budowę domów najemnym pracownikom, którzy mieli pracować w powstających zakładach włókienniczych. W ten sposób obok prawosławnych mieszkańców pojawili się katolicy i ewangelicy. Supraśl uzyskał prawa miejskie i stał się ważnym ośrodkiem przemysłowym.

Pod koniec XX wieku miasto zaczęło coraz silniej przyciągać artystów i odbiorców sztuki. Nie tylko ze względu na obecność Liceum Plastycznego, ale także dzięki osobliwej atmosferze - Supraśl jest niemal otoczony przez las, a jego różnorodność kulturowa unosi się wręcz w powietrzu. To się po prostu czuje.

Więcej informacji:

Baśniowy Supraśl

Informacje turystyczne o Podlasiu
www.podlaskieit.pl