Kiedy rozpoczyna się sprzedaż biletów na Podlasie SlowFest?

 • Sprzedaż on-line biletów rozpocznie się 5 czerwca 2017r. o godz. 12:00 na stronie www.podlasieslowfest.pl
 • Przedsprzedaż biletów (na te wydarzenia na które pozostaną miejsca po przedsprzedaży internetowej) w kasie festiwalowej rozpocznie się 29 czerwca 2017r., od godz. 12:00 w Domu Ludowym w Supraślu, ul. Piłsudskiego 11.
 • Kasa festiwalowa w Domu Ludowym będzie czynna:
  • w dniach 29 czerwca i 30 czerwca 2017 w godz. od 12:00 do 20:30
  • w czasie festiwalu, w dniach 1 lipca – 17 września 2017 w każdą sobotę i niedzielę oraz 15 sierpnia (święto) od godz. 9:15 do 11:00, później od godz. 16:00 do 20:30 
  • w czasie festiwalu, w dniach od 1 lipca – 17 września 2017, we wszystkie dni powszednie kasa będzie czynna od godz. 16:00 do 20:30
  • bilety (jeżeli pozostaną po przedsprzedaży internetowej) na warsztaty i koncerty, będą także sprzedawane w dniu odbywania się danego warsztatu lub koncertu, pół godziny przed jego rozpoczęciem, w miejscu gdzie dany warsztat lub koncert się odbywa. Miejsca tych wydarzeń podane są na stronie internetowej www.podlasieslowfest.pl
  • na niektóre wydarzenia (przede wszystkim związane z naturą) bilety będzie można kupić także bezpośrednio przed tymi wydarzeniami. Te informacje podane są na stronie internetowej festiwalu
  • na niektóre wydarzenia (wycieczki, szwędaczki) bilety będzie można kupić bezpośrednio w firmach je organizujących. Te informacje podane są na stronie internetowej festiwalu.
Jakie są ceny biletów na wydarzenia festiwalowe?

Wydarzenie - seans filmowy, koncert, warsztat, kolacja, spektakl, słuchowisko, wycieczki, szwędaczki.

 • Ceny biletów na wydarzenia są zróżnicowane. Szczegółowe informacje na temat cen biletów na poszczególne wydarzenia zamieszczone są na stronie festiwalu przy opisach danego wydarzenia.
 • Sprzedaż biletów na dane wydarzenie ograniczona jest liczbą biletów i trwa do wyczerpania puli.
Jakie są zasady zakupu biletów online?
 • Bilety na wydarzenia dostępne są na stronie www.podlasieslowfest.pl, z wyłączeniem wydarzeń, których płatność realizowana jest za pośrednictwem innych stron internetowych (dot. wydarzeń opłacanych bezpośrednio u Partnerów festiwalu organizujących wydarzenia festiwalowe np. wycieczki, szwędaczki, warsztaty, itp.)wówczas obowiązują właściwe dla danej strony zasady zakupu biletów.
 • Kupując bilet za pośrednictwem strony festiwalu należy wybrać z repertuaru wydarzenie, a następnie liczbę biletów. Kolejnym krokiem jest opłacenie zamówienia.
 • Płatności za zamówione bilety należy dokonać w ciągu 48 godzin od momentu złożenia zamówienia, jednak nie później niż do godziny 21:00 dnia poprzedzającego dane wydarzenie, na które kupowane są bilety.
 • Kupując bilety przez Internet należy zapłacić korzystając z wybranej formy płatności elektronicznej oferowanej na stronie festiwalu DotPay (płatności za pośrednictwem DotPay dostępna będzie przez cały okres prowadzenia sprzedaży biletów, z zastrzeżeniem punktu powyżej.
 • Zakup biletów zostanie potwierdzony e-mailem w ciągu 2 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Organizatora festiwalu.
 • Zamawiający może kupić więcej niż jeden bilet na dane wydarzenie.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży biletów w każdej chwili bez podania przyczyn.
 • Organizator nie przyjmuje zwrotu zakupionych biletów. Prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, o którym mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie przysługuje Nabywcom będącym konsumentami w rozumieniu przepisów prawa w przypadku zawarcia umowy nabycia biletu z Organizatorem - zgodnie z art. 38 pkt. 12 ww. ustawy z uwagi na fakt, iż dotyczy ona świadczenia usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi w oznaczonym dniu lub okresie świadczenia usługi.
 • Po opłaceniu zamówienia na bilety można je samodzielnie wydrukować (pdf) lub okazać obsłudze festiwalu na wyświetlaczu telefonu.
 • Nie będą wydawane duplikaty biletów.