program

Męski Chór Kameralny im. Bogdana Onisimowicza

wstęp wolny, konieczność pobrania bezpłatnej wejściówki
13 lip 2017
16:00
Akademia Supraska

Chór powstał w 2008 roku przy okazji wystawy poświęconej Irmologionowi Supraskiemu, podczas której zaprezentował szerokiemu gronu słuchaczy wybrane XVI wieczne melodie Supraskiego Monasteru. Zostały one wtedy wykonane po raz pierwszy od 400 lat.

Chór nosi imię redaktora rękopisu muzycznego Bogdana Onisimowicza, chcąc w ten sposób podkreślić przywiązanie do tradycji klasztoru. Zespół obrał sobie za cel odrodzenie XVI wiecznego śpiewu liturgicznego Monasteru Supraskiego oraz odtworzenie jego praktyki wykonawczej. Poza tym w kręgu zainteresowań chóru znajdują się również inne nurty prawosławnej muzyki cerkiewnej, takie jak muzyka bizantyjska czy też wczesna ruska polifonia. Członkami chóru są osoby różnych profesji, związane wspólną pasją do muzyki cerkiewnej i Monasteru Supraskiego. Męski Chór Kameralny im. Bogdana Onisimowicza dwukrotnie - w latach 2009 oraz 2011 - był laureatem Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. W roku 2010 wydał płytę Irmologion Supraski 1598-1601, na której pojawiły się utwory rozszyfrowane i opracowane przez Marcina Abijskiego, łączące w sobie tradycje muzyki bizantyjskiej i staroruskiej.

dyrygentMarcin Abijski
członkowie chóruDymitr Tichoniuk, Jarosław Makal, Adam Borowik, Jerzy Czyżewski, Jarosław Witkowski, Piotr Pietrowski, Tomasz Zdanowski, Adam Czumiłowicz, Piotr Sawicki, Roman Piech, Paweł Szymczuk, Grzegorz Prokopiuk, Piotr Białas, Arkadiusz Jermołaj

Zobacz także