program

Rezydencja Piotra Sommera

Rozmowa o wierszu Aleksandra Wata albo Jerzego Ficowskiego
18 lip 2017
18:00
CKiR
Rozmowa o przekładzie na podstawie wiersza Charlesa Reznikoffa albo Kennetha Kocha
19 lip 2017
18:00
CKiR
Piotr Sommer czyta rozdział ze swojej „prozy faktycznej”
20 lip 2017
18:00
CKiR
Piotr Sommer czyta swoje wiersze
21 lip 2017
18:00
Wierszalin
Piotr Sommer czyta swoje wiersze dla dzieci
22 lip 2017
12:00
Liceum Plastyczne
Piotr Sommer

Urodzony w 1948 roku. Autor kilkunastu zbiorów wierszy, w tym wyboru, Po ciemku też (2013), a także dwu tomów szkiców o poezji i przekładzie: Smak detalu (1995, 2015) i Po stykach (2005), a na tom Ucieczka w bok. Pytania i odpowiedzi (2016), składa się trzynaście rozmów, jakie przeprowadziło z nim trzynaścioro rozmówców. Opublikował także dwie książki poetyckie dla dzieci: zbiór wierszy Przed snem (2008) i poemacik Fruwajka (2015). Tłumaczył poetów anglojęzycznych i uczył poezji na kilku uniwersytetach amerykańskich. Ostatnio opracował antologię O nich tutaj. Książka o języku i przekładzie (2016), zawierającą wybór najcelniejszych esejów, jakie ukazały się w „Literaturze na Świecie“, piśmie, którym kieruje od 1994 roku. 

Rezydencje autorów

Większość autorek i autorów zaproszonych do wzięcia udziału w Festiwalu spędzi na Podlasiu prawie tydzień. Będzie ich można spotkać nie tylko raz, na spotkaniu autorskim, z którego od razu pobiegną na pociąg. Każde z nich, w ramach swojej supraskiej rezydencji, zaprosi Państwa na pięć spotkań, które mogą stać wieloetapową rozmową, rozmową o tym, co dla nich i dla Państwa ważne w kontakcie z tekstem.

kuratorka: Barbara Klicka

więcej

Zobacz także