program

Warsztaty pisania ikon

prowadzenie: Jakub Sobczak
limit osób: 12
cena za całość: 350 zł
2 - 8 sie 2017
10:00 - 18:00
Akademia Supraska

Ikona będąca sposobem wyrażania rzeczywistości transcendentalnych w świecie doczesnym, poza warstwą plastyczną niesie też ze sobą wielkie bogactwo treści teologicznych. Warsztaty mają na celu przybliżenie uczestnikom obu tych wymiarów, poprzez zetknięcie się z nimi od strony praktycznej. Ikony będziemy tworzyć w oparciu o tradycyjną technikę tempery jajowej na gruntowanej desce. Uczestnicy poprzez zapoznanie się z wieloma etapami powstawania swojego „okna na Niebo”, będą mieli szansę zrozumieć znaczenie i rolę ikony nie tylko w kulturze, ale i w życiu Kościoła. 

Zobacz także